Avfall

Alle etasjer og områder har egne sorteringspunkt for daglig avfall. Her sorteres papir, plast, restavfall og matavfall. Beholdere er merket med EU godkjente merker for sortering.

Avfall som ikke kan kastes i vanlig sorteringspunkt, settes ved merket område ved vareheis i etasjene. Dette vil bli ryddet påfølgende dag. Ved større avfallsmengder, ta kontakt med support avdelingen for bistand.

Følgende fraksjoner finnes:

  • Papp og papir
  • Restavfall
  • Plast
  • Spesialavfall
  • Glass og metall
  • Matavfall (kjølerom)
  • El-artikler til kast
  • EL artikler til resirkulering via Foxway
  • Lyskilder

Leverandør som henter avfallet (Franzefoss)  er ISO 14001 sertifisert, og alt avfall som hentes fra Karenslyst alle 56 veies for kontroll.

Tilbake

Leter du etter noe annet?